Instalacje zraszaczowe stosuje się do zabezpieczania przeciwpożarowego budynków oraz chłodzenia łatwopalnych obiektów i urządzeń technologicznych wszędzie tam, gdzie można się spodziewać szybkiego rozprzestrzeniania się ognia, a więc w: rafineriach, zbiornikach cieczy palnych, transformatorach zlokalizowanych na wolnym powietrzu, urządzeniach wydobywczych, tunelach kablowych, zakładach przeróbki drewna, hangarach dla samolotów, itp.

 Systemy zraszaczowe można podzielić ze względu na:
 •         pełnioną funkcję:
           o   Systemy gaśnicze – służą one do gaszenia pożarów urządzeń i pomieszczeń, w których możliwy jest szybki rozwój pożaru,
           o   Systemy zabezpieczające – chroniące urządzenia technologiczne przed nadmiernym nagrzaniem oraz rozprzestrzenianiem się pożaru,
 •         sposób uruchomienia:
           o   Instalacje uruchamiane ręcznie - są one często stosowane do chłodzenia urządzeń technologicznych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie pożaru tak, aby uniknąć rozprzestrzeniania się ognia i samozapłonu substancji palnych,
          o    Instalacje uruchamiane automatycznie - możemy podzielić na takie, które są uruchamiane:
    Hydraulicznie - taka instalacja zraszaczowa wyposażona jest w wodną instalację pobudzaczy – tryskaczy mających na celu otwarcie zaworu wzbudzającego i uruchomienie instalacji zraszaczowej na całym chronionym obszarze,
    Pneumatycznie - tego typu instalacja wyposażona jest w powietrzną instalację pobudzaczy. Otwarcie zaworu wzbudzającego przebiega tak samo jak przy uruchomieniu hydraulicznym,
    Elektrycznie - uruchomienie następuje po otrzymaniu sygnału z czujek pożarowych i otwarciu zaworu. Czynnikiem uruchamiającym jest tu dym, płomień lub inny sygnał zewnętrzny monitorowany przez proces technologiczny.

   
Niezależnie od rodzaju instalacji zraszaczowej, składa się ona z:
 * zraszaczy,
 * systemu przewodów rurowych niewypełnionych wodą,
 * zaworu wzbudzającego,
 * źródła wody (np. zbiornik wody + pompa pożarowa).

   

Po otwarciu zaworu wzbudzającego woda podawana jest przez system przewodów rurowych do zraszaczy. Instalacje zraszaczowe charakteryzują się tym, że działają obszarowo (gaszeniu podlega cała powierzchnia chroniona) w odróżnieniu od  instalacji tryskaczowych, które działają miejscowo (gaszeniu podlega miejsce wystąpienia pożaru). Medium w tych instalacjach może być woda lub piana.

Produkt dodany do listy życzeń
Product added to compare.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...