Podstawowym zadaniem systemu detekcji gazów jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Systemy tego rodzaju pozwalają na uniknięcie niebezpieczeństwa uszkodzenia lub zniszczenia poszczególnych urządzeń lub całych instalacji technologicznych. Zaletą jest umożliwienie ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami związanymi przykładowo z wyciekiem substancji niebezpiecznych.

Odpowiednia ochrona przed zagrożeniami powinna być zastosowana wszędzie tam, gdzie substancje niebezpieczne są stosowane, wytwarzane, przetwarzane, jak i w miejscach ich składowania. W zależności od rodzaju substancji niebezpiecznych wyróżniamy różne rodzaje zagrożeń:

- zagrożenia wystąpienia atmosfery palnej (wybuchowej) - dotyczy substancji palnych,

- zagrożenie zatrucia organizmów lub środowiska - dotyczy substancji toksycznych,

- zagrożenie wynikające z nieprawidłowej ilości tlenu w atmosferze, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania człowieka tzn. nadmiar tlenu, jak i jego brak.

 

Każdy gaz palny lub opary cieczy w ustalonych warunkach otoczenia, tj. dla danej temperatury i ciśnienia, charakteryzują się następującymi parametrami:

- dolna granica wybuchowości DGW: stężenie objętościowe gazu lub oparów w powietrzu, poniżej którego nie może powstać atmosfera wybuchowa,

- górna granica wybuchowości GGW: stężenie objętościowe gazu lub oparów w powietrzu, powyżej którego nie może powstać atmosfera wybuchowa,

 

Innym równie dużym zagrożeniem są niewidoczne zmiany stężenia tlenu w powietrzu. Tlen jest gazem bezbarwnym, bez zapachu i bez smaku. Koncentracja normalna tlenu w powietrzu wynosi 20,9%. Niebezpieczny jest zarówno jego nadmiar (stan euforii i niedostateczna koncentracja w czasie wykonywania obowiązków), jak i niedobór (powodujący zaburzenia oddychania  - od utraty świadomości aż po śmierć).

Stąd w przypadku instalacji o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska niezbędne jest zastosowanie rozwiązań, które bądź to nie dopuszczą do powstania sytuacji niebezpiecznych, bądź spowodują szybką reakcję w przypadku ich wystąpienia.

W praktyce zagadnienia te należy realizować poprzez odpowiedni dobór systemu oraz  zapewnienie właściwych parametrów pracy systemów współzależnych, automatyczny nadzór nad prawidłową pracą komponentów, itp.

Istnieje wiele dróg zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego. Proces projektowania jest procesem złożonym, w którym decyzje lub założenia podejmowane na jednym etapie mają wpływ na decyzje w krokach następnych. Wybór właściwej drogi jest możliwy jedynie w oparciu o rzetelną wiedzę na temat istniejącej instalacji oraz zagrożeń z nią związanych.

Produkt dodany do listy życzeń
Product added to compare.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...