Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  Nr 75, poz. 690  z  późn. zm.) przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

Uzupełnieniem dla każdej instalacji wykonywanej w budownictwie jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia przejść instalacyjnych przez ściany lub inne przegrody pożarowe (oddzielenia pożarowego).

Istnieją systemy dedykowane dla każdego rodzaju instalacji, jak również o odpowiednich parametrach w klasie odporności ogniowej EI.

Dla systemów kablowych stosuje się różnego rodzaju masy i kity uszczelniające, kombinowane systemy uszczelnień z wełną mineralną, itp.

Dla systemów rurowych stalowych, żeliwnych, PCV, w zależności od stosowanego materiału, ilości rur w przejściu, stosowanych średnic, itp., stosuje się kołnierze ognioochronne, masy uszczelniające, masy z wełną, itp.

Dla przejść wykonywanych kanałami stalowymi (wentylacja) stosuje się również uszczelnienia wykonywane z wełny mineralnej oraz mas uszczelniających.

Produkt dodany do listy życzeń
Product added to compare.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...