Zaloguj się

AUTOMATYCZNE DYSTRYBUTORY ARTYKUŁÓW BHP

Dystrybutory umożliwiają zautomatyzowanie procesu wydawania artykułów BHP w miejscach produkcji i zarządzanie tym procesem.

Podstawowe funkcje:

•    Jednostkowe lub pakietowe wydawanie artykułów (np. rękawice + zatyczki + okulary)
•    Ograniczenie ilości pobieranych produktów poprzez możliwość zastosowania limitów
•    Udostępnienie artykułów w pobliżu stanowiska pracy
•    Rozbudowany system raportów umożliwiający analizę i kontrolę procesu  
•    Możliwość zdalnego dostępu przez Internet  

Doskonałe rozwiązanie dla firm, które dysponują ograniczoną przestrzenią przy jednoczesnej konieczności zarządzania dużą ilością różnych produktów. Pracownik po wcześniejszej identyfikacji sam pobiera artykuły BHP według harmonogramu przewidzianego w firmie. Istnieje możliwość doboru wielkości lokalizacji (wielkości komór) do gabarytów artykułów wydawanych za pomocą automatu.

Przy wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość nieodpłatnego testowania dystrybutora przez okres 2 miesięcy.