Systemy przeciwpożarowe

Marian Koszałka

Prezes Zarządu
(17) 860 28 41
 mkoszalka@supon.rzeszow.pl

Rafał Koszałka

Marketing
 (17) 860 28 58
  606 484 759
 rkoszalka@supon.rzeszow.pl

Centrala Rzeszów - projektowanie i wykonawstwo systemów ppoż.

Tomasz Trzyna

Wodne i pianowe instalacje ppoż.
 (17) 860 28 61
  600 919 793
 ttrzyna@supon.rzeszow.pl

Arkadiusz Małysa

Elektryczne i gazowe instalacje ppoż.
 (17) 860 28 56
  600 808 714
 amalysa@supon.rzeszow.pl

Mariusz Szwagiel

Zabezpieczenia ppoż. w energetyce
 (17) 860 28 57
 mszwagiel@supon.rzeszow.pl

Kamil Drozd

Wodne i pianowe instalacje ppoż.
 (17) 860 28 60
  606 833 602
 kdrozd@supon.rzeszow.pl

Łukasz Ziaja

Elektryczne i gazowe instalacje ppoż.
 (17) 860 28 43
  668 247 263
 lziaja@supon.rzeszow.pl

Centrala Rzeszów - serwis i konserwacja systemów ppoż.

Piotr Klus

Wodne i pianowe instalacje ppoż. / Gaśnice
 (17) 860 28 63
  576 233 301
 pklus@supon.rzeszow.pl

Arkadiusz Małysa

Elektryczne i gazowe instalacje ppoż.
 (17) 860 28 56
  600 808 714
 amalysa@supon.rzeszow.pl

Mariusz Szwagiel

Zabezpieczenia ppoż. w energetyce
 (17) 860 28 57
 mszwagiel@supon.rzeszow.pl

Łukasz Ziaja

Elektryczne i gazowe instalacje ppoż.
 (17) 860 28 43
  668 247 263
 lziaja@supon.rzeszow.pl

Monitoring pożarowy obiektów

Łukasz Ziaja

Elektryczne i gazowe instalacje ppoż.
 (17) 860 28 43
  668 247 263
 lziaja@supon.rzeszow.pl

Centrum monitorowania

  600 386 005
 rkoszalka@supon.rzeszow.pl

Oddział Kraków

Grzegorz Woźniak

Koordynator działu Wykonawstwa i Serwisu instalacji p.poż.
  664 043 904
 gwozniak@supon.rzeszow.pl

Arkadiusz Małysa

Serwis i konserwacja systemów ppoż.