Zarząd

Marian Koszałka

Prezes Zarządu
(17) 860 28 41
 mkoszalka@supon.rzeszow.pl

Barbara Jaworska

Główny Specjalista Ds. Kadr i Płac
Prokurent
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. w Rzeszowie
ul. Miłocińska 17, 35-232 Rzeszów
NIP: 813-22-83-737, Regon: 690462358
Krajowego Rejestru Sądowego

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000063924