Instalacje tryskaczowe i zraszaczowe

Świadczymy kompleksowe usługi serwisowe w zakresie przeglądów okresowych, ekspertyz instalacji, konserwacji, naprawy oraz rozbudowy dla instalacji tryskaczowych, zraszaczowych, pianowych oraz mgły wodnej. Obsługujemy również pompownie wody ppoż. i zbiorniki wody pożarowej. Wykonujemy przeglądy zgodnie z wymaganiami norm branżowych PN-EN, FM Global, NFPA oraz VdS.

Rzeszów

Piotr Adam

tel. kom. 600 917 020
e-mail: padam@supon.rzeszow.pl

Kraków

Rafał Koszałka

tel. kom. 606 484 759
e-mail: rkoszalka@supon.rzeszow.pl

Instalacje hydrantowe

Wykonujemy przeglądy okresowe, próby ciśnieniowe, konserwacje dla hydrantów wewnętrznych, szafek hydrantowych oraz hydrantów zewnętrznych. Świadczymy usługi naprawy oraz rozbudowy dla instalacji hydrantowych wewnętrznych. Wykonujemy próby ciśnieniowe węży hydrantowych.

Rzeszów

Piotr Adam

tel. kom. 600 917 020
e-mail: padam@supon.rzeszow.pl

Kraków

Rafał Koszałka

tel. kom. 606 484 759
e-mail: rkoszalka@supon.rzeszow.pl

Instalacje gaszenia gazem

Wykonujemy przeglądy, próby sprawnościowe oraz konserwacje dla instalacji gaszenia gazem. Świadczymy usługi naprawy oraz adaptacji dla instalacji gaszenia gazem. Wykonujemy próby ciśnieniowe dla butli magazynujących środek gaśniczy oraz uzupełniamy do wymaganej ilości ubytki zgromadzonego środka gaśniczego.

Rzeszów

Arkadiusz Małysa

tel. kom. 600 808 714
e-mail: amalysa@supon.rzeszow.pl

Kraków

Rafał Koszałka

tel. kom. 606 484 759
e-mail: rkoszalka@supon.rzeszow.pl

System oddymiania

Wykonujemy przeglądy okresowe, próby sprawnościowe, konserwacje oraz naprawy dla elementów systemów oddymiania.

Rzeszów

Arkadiusz Małysa

tel. kom. 600 808 714
e-mail: amalysa@supon.rzeszow.pl

Łukasz Ziaja

tel. kom. 668 247 263
e-mail: lziaja@supon.rzeszow.pl

Kraków

Rafał Koszałka

tel. kom. 606 484 759
e-mail: rkoszalka@supon.rzeszow.pl

Sprzęt przeciwpożarowy

Świadczymy usługi przeglądów okresowych oraz konserwacji dla podręcznego sprzętu przeciwpożarowego typu gaśnice, urządzenia gaśnicze, agregaty, hydranty, węże strażackie oraz koce gaśnicze. Wykonujemy naprawy, remonty oraz wymianę środka gaśniczego we własnym zakładzie remontowym.

Rzeszów

Piotr Klus

tel. kom. 576 233 301
e-mail: pklus@supon.rzeszow.pl

Kraków

Rafał Koszałka

tel. kom. 606 484 759
e-mail: rkoszalka@supon.rzeszow.pl

Systemy sygnalizacji pożaru SSP

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji, naprawy, oceny stanu technicznego oraz rozbudowy dla systemów sygnalizacji pożaru SSP. Posiadamy zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na instalowanie, konserwację oraz kontrolę szczelności źródeł – izotopowych czujek dymu.

Rzeszów

Arkadiusz Małysa

tel. kom. 600 808 714
e-mail: amalysa@supon.rzeszow.pl

Łukasz Ziaja

tel. kom. 668 247 263
e-mail: lziaja@supon.rzeszow.pl

Kraków

Rafał Koszałka

tel. kom. 606 484 759
e-mail: rkoszalka@supon.rzeszow.pl

Systemy detekcji gazów

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji oraz sprawdzeń poprawności interpretacji zagrożeń przez zainstalowane detektory dla systemów detekcji gazów. Świadczymy usługi kalibracji, przeprowadzamy audyty i ekspertyzy instalacji oraz wykonujemy rozbudowy systemów detekcji gazów.

Rzeszów

Arkadiusz Małysa

tel. kom. 600 808 714
e-mail: amalysa@supon.rzeszow.pl

Łukasz Ziaja

tel. kom. 668 247 263
e-mail: lziaja@supon.rzeszow.pl

Kraków

Rafał Koszałka

tel. kom. 606 484 759
e-mail: rkoszalka@supon.rzeszow.pl

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Wykonujemy usługi z zakresu przeglądów okresowych, konserwacji, oceny stanu technicznego, naprawy oraz rozbudowy dla dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Rzeszów

Arkadiusz Małysa

tel. kom. 600 808 714
e-mail: amalysa@supon.rzeszow.pl

Łukasz Ziaja

tel. kom. 668 247 263
e-mail: lziaja@supon.rzeszow.pl

Kraków

Rafał Koszałka

tel. kom. 606 484 759
e-mail: rkoszalka@supon.rzeszow.pl

Systemy zamknięć ogniowych

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie przeglądów, konserwacji oraz sprawdzeń poprawności działania poszczególnych elementów systemów zamknięć ogniowych. Weryfikujemy poprawność współdziałania poszczególnych elementów systemu i współpracę z systemami nadrzędnymi.

Rzeszów

Arkadiusz Małysa

tel. kom. 600 808 714
e-mail: amalysa@supon.rzeszow.pl

Łukasz Ziaja

tel. kom. 668 247 263
e-mail: lziaja@supon.rzeszow.pl

Kraków

Rafał Koszałka

tel. kom. 606 484 759
e-mail: rkoszalka@supon.rzeszow.pl

Systemy ochrony i gaszenia w energetyce

Wykonujemy przeglądy okresowe, próby sprawnościowe i bieżące konserwacje dla instalacji detekcyjnych oraz instalacji gaśniczych dla obiektów energetycznych. Świadczymy usługi naprawy oraz rozbudowy instalacji detekcyjnych i gaśniczych.

Mariusz Szwagiel

tel. kom. 600 903 357
e-mail: mszwagiel@supon.rzeszow.pl