NASZE ATUTY

Pracownicy naszej Firmy od paru lat biorą systematycznie udział w Międzynarodowych Targach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy A+A w Duseldorfie, jak również w Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa  SAWO w Poznaniu. Imprezy te są doskonałą okazją do spotkania na forum międzynarodowym z wiodącymi producentami branży BHP i przeciwpożarowej, zapoznania się z ich najnowszą ofertą, a także nawiązania dobrych relacji z obecnymi i nowymi dostawcami w celu zaktualizowania i poszerzenia pakietu usług i produktów oferowanych naszym odbiorcom.
 • Docieramy do Klientów nie tylko z ofertą, ale przede wszystkim z fachowym doradztwem
 • Oferujemy szeroki wachlarz produktów, który zapewnia kompleksową obsługę w zakresie BHP
 • Pomagamy w doborze odpowiednich ochron dla pracownika na określonym stanowisku pracy
 • Organizujemy prezentacje wybranych środków ochron osobistych
 • Nieodpłatnie udostępniamy próbki produktów do testowania
 • Monitorujemy wyniki testów
 • Udostępniamy pełną dokumentację techniczną proponowanych produktów
 • Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • Zapewniamy sprawną obsługę logistyczną (6 oddziałów na terenie Polski)
 • Szukamy nowych rozwiązań i innowacji w branży BHP
 • Ciągle szkolimy i podnosimy kwalifikacje naszych pracowników
 • CRM /ERP: nowoczesne systemy informatyczne, integrujące wszystkie płaszczyzny działalności firmy
 • Działamy w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015
 • Zapewniamy rzetelność i wiarygodność finansową we współpracy z klientami oraz dostawcami