HISTORIA FIRMY SUPON RZESZÓW

1956 - powstała firma SYRENA, jako własność Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, świadcząca usługi w zakresie konserwacji i napraw podręcznego sprzętu pożarniczego – gaśnic z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Mikołaja Spytka Ligęzy.
1960 - powstał Wojewódzki Zakład Urządzeń Pożarniczych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie przy ulicy Śniadeckich, który przejął aktywa firmy SYRENA. Zakład specjalizował się w: montażu instalacji odgromowych, budowie zbiorników wodnych przeciwpożarowych, naprawie, remontach i konserwacji podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, naprawie i remoncie motopomp. Od 1968 roku Zakład rozszerzył swój profil o nowe elementy: produkcję opakowań z folii oraz części zamiennych do gaśnic, która odbywała się w wynajętym budynku bazy obsługowej Siarkopolu w miejscowości Machów koło Tarnobrzega.
1975 - nastąpiło przekształcenie Wojewódzkiego Zakładu Urządzeń Pożarniczych w Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego Supon Zakład Nr.13 w Rzeszowie. Od tego samego roku Przedsiębiorstwo rozszerzyło działalność o: projektowanie, montaż i konserwację instalacji sygnalizacji pożarów.
1976 - powstanie Przedsiębiorstwa Handlowo-Technicznego Supon w Rzeszowie i uruchomienie działalności handlowej.
1980 - przeniesienie działalności usługowej i częściowo handlowej do nowo wybudowanej bazy przy ulicy Miłocińskiej w Rzeszowie.

1984 - uruchomienie produkcji węży do odkurzaczy.
1988 - wybudowanie i oddanie do użytku bazy handlowej przy ulicy Strażackiej w Rzeszowie.

1992 - 1993 - uruchomienie Oddziałów i Przedstawicielstw Handlowych w: Tarnowie, Sanoku, Krośnie, Mielcu, Przemyślu i Nisku.

1994 - uruchomienie monitoringu pożarowego.

11.03.1997 - powstanie Przedsiębiorstwa Handlowo-Technicznego „SUPON” sp. z o.o.

1998 - rozszerzenie działalności o montaż stałych instalacji gaśniczych.

1999 - uruchomienie Oddziału Handlowego w Łodzi.

2006 - uzyskanie certyfikatu ISO 9001: 2008, gwarantującego najwyższą jakość usług.

2007 - uruchomienie pierwszej Platformy zakupowej w działalności handlowej.

2008 - uruchomienie Oddziału w Krakowie.

2011 - wdrożenie pierwszego dystrybutora do wydawania artykułów BHP

2013 - uruchomienie sklepu internetowego

2013 - remont budynku hurtowni i magazynu w Rzeszowie

2014 - oddanie do użytku obiektu handlowo-magazynowego w Krakowie

2015 - uroczyste otwarcie nowego budynku w Krakowie połączone z sympozjum BHP dla naszych klientów