Instalacje tryskaczowe/zraszacze

Wykonujemy instalacje tryskaczowe od projektu i montażu aż po serwis. Prace wykonujemy według przepisów obowiązujących na terenie Polski oraz normy europejskie (PN-EN, FM Global, NFPA lub VdS). Zajmujemy się wszystkimi pracami zaczynając od zbiorników pożarowych przez pompowanie aż po same trskacze/zraszacze.

Rzeszów

Tomasz Trzyna

Kamil Drozd

Kraków

Grzegorz Woźniak

Instalacje hydrantowe

Wykonujemy instalacje hydrantowe dla nowych obiektów jak i modernizujemy już istniejące instalacje. Prowadzimy serwisy oraz badania wydajności sieci hydrantowych. Zajmujemy się zarówno projektowaniem jak i realizacją.

Rzeszów

Tomasz Trzyna

Kamil Drozd

Kraków

Grzegorz Woźniak

Systemy sygnalizacji pożaru SSP

Systemy sygnalizacji pożarowej umożliwiają wczesne wykrycie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania, powiadomienie o niebezpieczeństwie najbliższego otoczenia oraz poprzez system monitoringu do straży pożarnej, a gdy zagrożenie jest duże, pozwalają automatycznie uruchomić urządzenia gaszące.

Rzeszów

Arkadiusz Małysa

Łukasz Ziaja

Kraków

Grzegorz Woźniak

Instalacje gaszenia gazem

Podstawowym zadaniem systemu detekcji gazów jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Systemy tgo rodzaju pozwalają na uniknięcie niebezpieczeństwa uszkodzenia lub zniszczenia poszczególnch urządzeń lub całych instalacji technologicznych. Zaletą jest umożliwienie ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami związanymi przykładowo z wyciekiem substancji niebezpiecznych.

Rzeszów

Arkadiusz Małysa

Łukasz Ziaja

Kraków

Grzegorz Woźniak

System detekcji gazów

Podstawowym zadaniem systemu detekcji gazów jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Systemy tgo rodzaju pozwalają na uniknięcie niebezpieczeństwa uszkodzenia lub zniszczenia poszczególnch urządzeń lub całych instalacji technologicznych. Zaletą jest umożliwienie ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami związanymi przykładowo z wyciekiem substancji niebezpiecznych.

Rzeszów

Arkadiusz Małysa

Łukasz Ziaja

Kraków

Grzegorz Woźniak

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO pozwala na alarmowanie pożarowe (jest zintegrowany z systemem sygnalizacji pożaru) a także na nadawanie komunikatów głosowych, reklamowych lub służyć do odtwarzania muzyki na obiektach o znacznej powierzchni. System ten wspomaga ewakuację aby zmniejszyć straty w ludziach w przypadku pożaru, katastrofy lub innego zagrożenia.

Rzeszów

Arkadiusz Małysa

Łukasz Ziaja

Kraków

Grzegorz Woźniak

Systemy zamknięć ogniowych

Systemy odcięć ogniowych to bardzo ważny element zabezpieczenia każdego budynku. Skutecznie chronią one zarówno życie ludzkie jak również mienie przed zagrożeniami związanymi z pojawieniem się dymu lub ognia. Systemy odcięć ogniowych umożliwiają odseperowanie niebezpiecznych stref i tym samym pozwalają na minimalizowanie strat związanych z pożarem.

Rzeszów

Arkadiusz Małysa

Łukasz Ziaja

System oddymiania

Zadania, jakie w pierwszej fazie pożaru mają do spełnienia urządzenia oddymiające (klapy dymowe i okna, świetliki kopułowe), to maksymalne wydłużenie czasu pełnego rozwoju pożaru, poprzez odprowadzanie dymu, gazów pożarowych i energii cieplnej na zewnątrz obiektu, przyczyniając się do ochrony życia i mienia poprzez: utrzymania dróg ewakuacyjnych bez dymu, ułatatwianie zwalczania ognia przez wytworzenie dolnej warstwy wolnej od dymu.

Rzeszów

Arkadiusz Małysa

Łukasz Ziaja

Kraków

Grzegorz Woźniak

Monitoring pożarowy

PHT ,,SUPON” Sp. z o.o. w Rzeszowie od 1996 roku świadczy na terenie woj. podkarpackiego oraz małopolskiego (powiat tarnowski) usługi monitoringu pożarowego obiektów. Transmisję sygnału alarmowego przesyłamy dedykowanymi torami transmisji sygnałów pożarowych (radiowym i telefonicznym). Całość transmisji sygnałów kontrolowane jest całodobowo przez centrum operatora.

Rzeszów

Arkadiusz Małysa

Łukasz Ziaja