AUTOMATY VENDINGOWE BHP

Automaty wydające środki ochrony indywidualnej, zwane także automatami vendingowymi, to nowoczesny kanał dystrybucji asortymentu BHP na terenie zakładu Klienta. Automaty są idealnym rozwiązaniem w miejscach, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a konieczność zarządzania dużą ilością różnych artykułów jest kluczowa np. zarządzanie szerokim asortymentem rękawic roboczych, okularów ochronnych, narzędzi ręcznych oraz skrawających.

Supon Rzeszów jako jedna z pierwszych firm w Polsce, już od 2011 roku wdraża u swoich Klientów automaty wydające środki ochrony indywidualnej. Korzyści płynące z wyboru właśnie tego kanału dystrybucji artykułów BHP sprawiły, że na chwilę obecną obsługujemy kilkaset maszyn wydających, a ich liczba stale wzrasta. Liczba obsługiwanych automatów oraz nasze wieloletnie doświadczenie rynkowe w tym zakresie stanowią najlepszą gwarancję, by to właśnie nam powierzyć dobór optymalnych rozwiązań do modelu Państwa biznesu.

Działanie i obsługa automatu są proste. Urządzenie stanowi magazyn artykułów BHP, które umieszczone są w dedykowanych im przegrodach na obrotowym bębnie. Wielkość oraz rozmiar przegród zależne są od modelu automatu. Ponadto możliwa jest rozbudowa systemu o dodatkowe moduły, w tym moduły szafkowe i szufladowe. Uzupełnianie i wydawanie artykułów odbywa się za pośrednictwem dotykowego ekranu, na którym wyświetlane są zdjęcia poglądowe oraz słowne opisy artykułów, które mogą zostać pobrane przez konkretnego pracownika (zgodnie z zaprogramowanymi uprzednio uprawnieniami dostępu). Sam dostęp do panelu użytkownika uzyskuje się po zalogowaniu do systemu z wykorzystaniem imiennej przepustki elektronicznej (RCP), w którą pracodawca wyposażył każdego pracownika (integrujemy zakładowe przepustki z czytnikiem kart w automacie). Takie rozwiązanie pozwala na przechowywanie od kilkuset do tysięcy artykułów BHP na małej powierzchni, zapewniając pracownikom całodobowy, samoobsługowy dostęp do nich. Dostęp do artykułów w automacie można odpowiednio zaprogramować w systemie, tak by konkretne grupy pracowników (utworzone np. z podziałem na stanowiska pracy, linie produkcyjne, itp.) mogły pobierać tylko określone środki ochrony indywidualnej. Ponadto system pozwala narzucić czasowe limity pobrań na każdy produkt (np. jedna para rękawic ochronnych na zmianę, jedne okulary ochronne na tydzień, itp.)

Rozbudowany system raportowania pobrań pozwala na generowanie cyklicznych raportów pobrań ŚOI (dobowych, tygodniowych, miesięcznych), zawierających szczegółowe informacje na temat każdego pobrania (datę i godzinę pobrania, nazwisko i imię pobierającego, nazwę i opis pobranego artykuł, jego ilość, cenę, numer centrum kosztowego itp.). Każdy raport może zawierać wybrane informacje, co z kolei pozwala na łatwą analizę i rozliczanie kosztów wedle różnych kluczy: stanowiska pracy, centrum kosztowego czy też pracowników imiennie. Odpowiednie zaprogramowanie systemu operacyjnego automatu, utworzenie grup pracowników z przydziałem do konkretnego asortymentu, wyznaczenie limitu pobrań produktów dla tych grup, a także rozbudowany system raportowania pobrań, przekładają się na pełną kontrolę nad zużyciem środków ochrony indywidualnej. 

Pełna kontrolna nad zużyciem środków ochrony indywidualnej, a także świadomość pracowników, że każde dokonane pobranie ŚOI rejestrowane jest w systemie imiennie, prowadzą do racjonalizacji zużycia środków ochrony indywidualnej, która w efekcie prowadzi do generowania oszczędności. Poza wymienionymi korzyściami, uruchomienie automatu wydającego u klienta zwalnia go z konieczności prowadzenia magazynu BHP oraz zatrudniania osoby zajmującej się zamawianiem, oraz wydawaniem ŚOI pracownikom, co z kolei generuje kolejne oszczędności zarówno miejsca na terenie zakładu jak i środków finansowych.

Zapewnienie stałego dostępu do środków ochrony indywidualnej w automacie wydającym powierzacie Państwo nam. My zajmiemy się organizacją dostaw, uzupełnianiem automatu na podstawie bieżących raportów stanu magazynowego oraz utrzymaniem stałego dostępu do nich. Państwo otrzymacie jedną fakturę zbiorczą za towar, który w trakcie ustalonego okresu rozliczeniowego został pobrany z automatu. 

Instalację i uruchomienie automatu, zaprogramowanie systemu, zintegrowanie elektronicznych przepustek z czytnikiem automatu, a także opiekę techniczną nad działaniem automatu zapewniamy we własnym zakresie. Każdy nasz Klient może liczyć na fachowe doradztwo oraz stałą opiekę techniczną, realizowaną przez wyznaczonego personalnie opiekuna, który będzie prowadził wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem automatu w Państwa zakładzie pracy. 

Nie sposób wymienić wszelkie funkcje i możliwości działania automatów, a także korzyści płynące z ich wdrożenia. Należy jednak podkreślić kilka najważniejszych punktów, które warto wziąć pod uwagę, podejmując decyzję o wdrożeniu tego rozwiązania w zakładzie pracy:

•  zabezpieczenie artykułów w 100% (szafa zamykana na zamek)
•  identyfikacja osób pobierających za pomocą karty
•  ustawienia ograniczeń i limitów
•  pełna historia operacji
•  wskaźnik dostępności produktów
•  dostępność dla pracowników 24h, siedem dni w tygodniu
•  rozbudowany moduł raportowania
•  proste wdrożenie w zakładzie
•  zdalne zarządzanie — duże możliwości personalizacji oprogramowania
•  modułowość dystrybutorów dostosowana do potrzeb użytkownika
•  znaczne obniżenie zużycia artykułów BHP (wg szacunków nawet do 30%)

Po więcej informacji na ten temat zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Wyceny, umowy — Rzeszów
Tomasz Podolak 
  600 386 001
 handel@supon.rzeszow.pl

Wyceny, umowy — Kraków
Krzysztof Kokoszka
  694 803 203
 kkokoszka@supon.rzeszow.pl

Sprawy techniczne, wdrożenie, administracja
Paweł Jaskółka
  531 032 021
 pjaskolka@supon.rzeszow.pl