USŁUGI TECHNICZNO HANDLOWE

Siłą firmy są trzy ściśle współpracujące ze sobą działy: handlowy, techniczno-usługowy i serwis. Firma SUPON będąc liderem w branży BHP oraz dziedzinie projektowania i montażu zabezpieczeń przeciwpożarowych, systemów antywłamaniowych z monitorowaniem jak również remontów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, oferuje następujące usługi:
A. W ramach działu handlowego:
 • Obuwie robocze i ochronne
 • Odzież robocza i ochronna
 • Rękawice robocze
 • Środki ochrony indywidualnej
Uzupełnieniem oferty jest pełna lista środków czystości oraz sprzęt przeciwpożarowy.
B. W ramach działu technicznego:
 • Stałe instalacje gaszące: tryskaczowe, zraszaczowe, gazowe
 • Instalacje detekcyjne i sygnalizacyjne
 • Instalacje sterowań przeciwpożarowych
 • Bierne systemy przeciwpożarowe
C. W ramach serwisu wykonujemy:
 • Stałe przeglądy wykonywanych instalacji i zabezpieczeń oraz kompleksowa obsługa obiektów
 • Monitoring pożarowy obiektów
Kompleksowo obsługujemy inwestycje i zapewniamy fachowe doradztwo techniczne:

A. Dla obiektów przemysłowych:
 • Hale produkcyjne, magazyny wysokiego składowania, stacje trafo, rozdzielnie elektryczne, itp.
B. Dla obiektów magazynowych:
 • Składowanie w regałach, na stosach, itp.
C. Powierzchni handlowych:
 • Hipermarkety, galerie handlowe, pasaże, butiki
D. Powierzchni biurowych i mieszkalnych:
 • Hotele, akademiki, itp.  
Głównymi kierunkami w działalności są:

A. Stałe instalacje gaszące:
 • Tryskaczowe (wodne, powietrzne, wodno-pianowe, pył wodny)
 • Zraszaczowe
 • Gazowe (CO2, FM-200, FE-36, gazy obojętne argon-azot)
B. Instalacje detekcyjne i sygnalizacyjne:
 • Sygnalizacje alarmu pożaru
 • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
 • Detekcje gazów (toksyczne, wybuchowe)
 • Sygnalizacja alarmu włamania i napadu
 • Kontrola dostępu
 • Telewizja dozorowa
 • Instalacje nagłośnieniowe
 • Instalacje przyzywowe (szpitale, domy pomocy społecznej)
 • Monitoring pożarowy
C. Instalacje sterowań przeciwpożarowych:
 • Instalacje oddymiania (pneumatyczne i elektryczne)
 • Sterowanie drzwi i bram przeciwpożarowych
D. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe:
 • Drzwi i bramy przeciwpożarowe
 • Klapy dymowe oraz przeciwpożarowe
 • Systemy uszczelnień przejść przeciwpożarowych
E. Stałe przeglądy wykonywanych instalacji i zabezpieczeń oraz kompleksowa obsługa obiektów (SERWIS)