Systemy sygnalizacji pożarowej umożliwiają wczesne wykrycie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania, powiadomienie o niebezpieczeństwie najbliższego otoczenia oraz poprzez system monitoringu do straży pożarnej, a gdy zagrożenie jest duże, pozwalają automatycznie uruchomić urządzenia gaszące. Centrale sygnalizacji pożarowej – główne części składowe systemów,  wyposażone są w układy zapewniające bezprzerwowe zasilanie (utrzymujące w naładowaniu rezerwową baterię akumulatorów) oraz w układy nadzorujące sprawność systemów. Wszystkie elementy systemów są certyfikowane i maja wymagane świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP. Wyroby te spełniają wymagania odpowiednich norm europejskich.

 

CZUJKI POŻAROWE

Automatyczne wykrywanie źródeł pożaru w systemach sygnalizacji pożarowej umożliwiają czujki pożarowe. Pozwalają one wykryć dym (czujki jonizacyjne oraz optyczne punktowe i liniowe), ciepło (reagujące na szybki przyrost lub przekroczenie ustalonego progu temperatury) oraz ogień (reagujące na promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe płomienia). Dla różnych zastosowań przewidziano wiele typów gniazd, poprzez które zainstalowane w nich czujki uzyskują połączenie z instalacją. Uzupełnieniem czujek są ręczne ostrzegacze pożarowe (popularne przyciski), umożliwiające zgłoszenie alarmu pożarowego osobom, które zauważyły pożar.

 

KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Dla bardzo małych i średnich obiektów produkowany jest konwencjonalny system sygnalizacji pożarowej. Identyfikacja miejsca powstania pożaru w tym systemie możliwa jest z dokładnością do linii dozorowej, na której zainstalowane są czujki. Centralki konwencjonalnego systemu można wyposażyć w zespoły sterowania gaszeniem, umożliwiające w sposób automatyczny, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, uruchomienie środków gaśniczych.

 

ADRESOWALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Dla wszystkich obiektów przeznaczony jest system adresowalny, umożliwiający identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki zainstalowanej na pętli dozorowej. W zależności od zastosowanych central możliwe jest montowanie czujek w liniach lub pętlach dozorowych, natomiast miejsce powstania pożaru wskazane jest na wyświetlaczu z podaniem dokładnej nazwy np. pomieszczenia. Umożliwiają one realizowanie skomplikowanych algorytmów sterowań urządzeniami zewnętrznymi takimi jak sytemu DSO, oddymiania, sterowań biernych. W przypadku powstania pożaru centrala pożarowa steruje również systemami wentylacji, klimatyzacji, kontrolą dostępu, windami w celu wydzielenia miejsca, w którym powstał pożar i umożliwienia szybkiej i sprawnej ewakuacji z obiektu.

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonanie Systemów Sygnalizacji Pożaru renomowanych producentów polskich i zagranicznych od projektu poprzez wykonawstwo a skończywszy na kompleksowym serwisie instalacji przeciwpożarowych.

Produkt dodany do listy życzeń
Product added to compare.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...