Elektryczne i gazowe instalacje ppoż.

Firma PHT  „SUPON” Sp. z o. o. w Rzeszowie świadczy usługi przeglądów i serwisu systemów zabezpieczenia ppoż. Specjalizujemy się w następujących systemach:

  • Systemy sygnalizacji Pożaru SSP
  • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO
  • Systemy oddymiania
  • Instalacje gaszenia gazem
  • Systemy zamknięć ogniowych
  • Systemy detekcji gazów
  • Monitoring ppoż.

Poprawne działanie wszystkich instalacji przeciwpożarowych na obiekcie ma zasadniczy wpływ na jego normalne i niezakłócone funkcjonowanie. Potencjalne błędy, popełnione przez instalatora na etapie prac montażowych lub przez użytkownika na etapie użytkowania, mogą być przyczyną nie zadziałania lub wadliwego zadziałania urządzeń w przypadku zagrożenia pożarowego lub mogą spowodować, że nie będą one spełniały wymagań przepisów.

Celem uniknięcia takich sytuacji oraz dodatkowo dla zachowania gwarancji producentów urządzeń i ewentualnie instalatora, należy dokonywać okresowych przeglądów instalacji. Każda instalacja przeciwpożarowa wymaga indywidualnego podejścia do sprawy czasookresów takich przeglądów. Firma PHT SUPON proponuje Państwu możliwość podpisania stałej umowy serwisowej zapewniającej spełnienie wszystkich wymagań dla przeglądów okresowych dla Państwa instalacji. Równocześnie w przypadku awarii lub uszkodzenia na instalacji nasz serwis we współpracy z ekipami z działu wykonawczego sprawnie i bezboleśnie dokona usunięcia usterki.

Podpisanie stałej umowy serwisowej gwarantuje Państwu wykonanie usunięcia awarii w ustalonych umową ramach czasowych.

W przypadku zlecenia usunięcia awarii z wolnej ręki termin jej usunięcia uzależniony jest od grafiku ekip serwisowych i nie gwarantuje tak szybkiego ich usunięcia jak ma to miejsc e w przypadku stałej umowy.

Firma posiada zaplecze techniczne i magazynowe, ze stałym składem elementów i części zamiennych pozwalających na szybkie usuwanie awarii. Stały serwis prowadzony prze firmę u wielu właścicieli i użytkowników obiektów zapewnia konieczność utrzymywania stałych zapasów podzespołów oraz wykwalifikowanych ekip serwisowych.