Instalacje hydrantowe

Instalacja hydrantowa stanowi podstawowe uzupełnienie wyposażenia przeciwpożarowego każdego budynku użyteczności publicznej. Zadaniem tego typu instalacji jest zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia w przypadku wystąpienia zagrożenia. Zazwyczaj są one wykorzystywane do gaszenia pożaru w jego początkowej fazie.

Standardowa Instalacja hydrantowa składa się z urządzeń zabezpieczających dostawę wody jak instalacje wodociągowe lub zbiorniki i sieci wodne oraz rurociągów doprowadzających niezbędną wodę gaśniczą do samych hydrantów. Aby instalacja hydrantowa zadziałała w optymalny sposób, woda powinna zostać dostarczona pod odpowiednim ciśnieniem. Korzystając z tego typu instalacji, należy pamiętać o odpowiednich zasadach bezpieczeństwa.

W zależności od miejsca przeznaczenia, instalacje hydrantowe dzielą się na:
- instalacje zewnętrzne – wykorzystywane do gaszenia pożarów na zewnątrz obiektów na otwartym terenie,
- instalacje wewnętrzne – wykorzystywane do gaszenia pożarów wewnątrz chronionych obiektów.
W przypadku zastosowania hydrantów wewnętrznych powinny one zostać zainstalowane na każdej kondygnacji budynku, aby zapewnić pokrycie całej zagrożonej powierzchni.
Hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne powinny być umieszczone wzdłuż ulic i dróg oraz przy ich skrzyżowaniach.

Kontakt

Rzeszów

Tomasz Trzyna

Kamil Drozd

Kraków

Janusz Barański