Instalacje gaszenia gazem

Systemy gaszenia gazem mogą być z powodzeniem zastosowane w obiektach przechowujących sprzęt lub dobra o wysokiej wartości materialnej. Z tego powodu, to rozwiązanie doskonale sprawdzi się w przypadku m.in. serwerowni, cennych archiwów lub sal muzealnych. Sterowanie instalacją odbywa się za pomocą specjalistycznej centrali, której uruchomienie odbywa się po podłączeniu odpowiednich elementów dozorowych. Centrala gaszenia jest również połączona z systemem zarządzania budynkiem, sygnalizatorami alarmowymi oraz innymi urządzeniami zarządzającymi procesem gaszenia. W instalacjach tego typu
 czynnikiem gaszącym są gazy FM-200, Inergen, Novec lub CO2, które nie mają negatywnego wpływu na otoczenie i przedmioty znajdujące się w docelowym pomieszczeniu.
Gaz Inergen wytwarza ubogą w tlen atmosferę, która powstrzymuje rozprzestrzenianie się ognia. Ta metoda gaszenia jest w pełni bezpieczna zarówno dla mienia, jak i człowieka i środowiska. Mieszanka gazów składa 
się wyłącznie z naturalnych składników występujących w otaczającej nas na co dzień atmosferze: azotu, argonu oraz dwutlenku węgla. Gaz Inergen jest magazynowany w formie nieskroplonego, sprężonego gazu, a jego aplikacja nie powoduje kondensacji wilgoci w powietrzu. Dzięki temu wyzwalanie gazu nie daje efektu zamglenia oraz nie powoduje zabrudzeń i zagrożenia korozją.

Gaszenie pożarów przy użyciu środka gaśniczego FM-200 polega na odbieraniu ciepła i przerwaniu reakcji spalania. Usunięcie energii cieplnej wstrzymuje reakcję spalania, a oddziaływanie chemiczne dodatkowo wzmaga efekt gaśniczy. W normalnych warunkach FM-200 jest bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzącym prądu gazem. Dodatkowo gaz nie pozostawia żadnego śladu w pomieszczeniu, w którym go wykorzystano. Dzięki swoim właściwościom, systemy gaśnicze oparte o FM-200 doskonale nadają się do ochrony mniejszych pomieszczeń.

Kontakt

Rzeszów

Arkadiusz Małysa

Łukasz Ziaja

Kraków

Janusz Barański