Monitoring pożarowy

Od 1996 roku, PHT „SUPON” Sp. z o.o. w Rzeszowie świadczy na terenie woj. podkarpackiego oraz małopolskiego (powiat tarnowski) usługę kompleksowego monitoringu pożarowego obiektów.
Monitoring pożarowy umożliwia natychmiastowe i automatyczne powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o wykrytych zagrożeniach pożarowych. Pozwala to znacznie zminimalizować czas zasygnalizowania zagrożenia do odpowiedniego organu i umożliwia szybkie podjęcie działań ratowniczych. Niezwłoczny czas reakcji zapewniony przez aktywny monitoring pożarowy znacznie zmniejsza ryzyko strat powstałych w wyniku pożaru. 
W połączeniu z zainstalowanymi w obiekcie systemami sygnalizacji pożarowej aktywny monitoring stanowi skuteczne rozwiązanie, pozwalające na uzyskanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa PPOŻ.
Nasze Stacje Odbiorcze Alarmów Pożarowych znajdują się w następujących Komendach PSP:
    •     Rzeszów,
    •     Tarnów,
    •     Przemyśl,
    •     Krosno,
    •     Tarnobrzeg,
    •     Sanok,
    •     Stalowa Wola,
    •     Dębica,
    •     Lubaczów,
    •     Leżajsk. 
Świadczona przez nas usługa monitoringu pożarowego jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami. Jest to zagwarantowane przyznanymi nam, specjalnie wydzielonymi częstotliwościami radiowymi, zastosowaniem urządzeń zweryfikowanych certyfikatami i świadectwami dopuszczenia oraz umowy podpisane z Komendantami PSP w wyżej wymienionych miastach. Ścisła współpraca z Państwową Strażą Pożarną, bogate doświadczenie oraz wykorzystanie nowoczesnego sprzętu gwarantują najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.

Kontakt

Arkadiusz Małysa

Łukasz Ziaja